Aangifte van dekking 

Wil er zorg voor dragen dat alle gevraagde informatie wordt ingevuld. In het andere geval zal het formulier niet verzonden worden en ons niet bereiken.

U ontvangt per email (op het door u ingevulde adres) de bevestiging van uw aangifte.


Veuillez vous assurer que toutes les informations demandées sont complétées. Dans le cas contraire, le formulaire ne sera pas envoyé et ne nous parviendra pas.

Vous recevrez une confirmation de votre déclaration par email (à l'adresse que vous avez renseignée).