Het bestuur

 

 

Belgische Rottweilerclub:

KBO nr.: 0458.534.935.

KKUSH nr.: 647

Bankrekening: IBAN BE94 2300 29157614 – BIC GEBABEBB

info@rottweilerclub.be

Hoofdbestuur: 

Herman Van Loon
Voorzitter

Email: info@rottweilerclub.be

 

Edigne Deschuymer
Secretariaat

Email: secretariaat@rottweilerclub.be

 

Jeannine Geentjens 
Penningmeester

Email: penningmeester@rottweilerclub.be

 

Mario Geerts
Afgevaardigde sport

Email: sport@rottweilerclub.be

 

Tony Esprit  
Afgevaardigde sport
Email: sport@rottweilerclub.be

 

Davy Reynvoet  
Afgevaardigde IFR
Email: communicatie@rottweilerclub.be

Chantal Delafontaine  
Afgevaardigde Franstaligen en Franstalige Kringgroepen
Email: secretariaat@rottweilerclub.be

Caroline Pauwels  
Afgevaardigde Facebook, website en communicatie
Email: communicatie@rottweilerclub.be

 

Marjon De Wit   
Afgevaardigde  Nederlandstalige kringgroepen, Rst-Ztp

Gwendolyne Vanthienen 
Afgevaardigde show/kynologie

Email: show@rottweilerclub.be