Lid worden als kringgroep

Het lidgeld bedraag: €35,00 

Alle leden van de kringgroep dienen ook lid te zijn van de BRK. 

 

Rekeningnummer: BE94 2300 2915 7614
Bic : GEBABEBB

Les frais d'adhésion est 35,00 €

Tous les membres du groupe circulaire doivent également être membres du BRK.

Numéro du compte: BE94 2300 2915 7614
Bic : GEBABEBB

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze afgevaardigde Davy Reynvoet 0477/35.77.96.

Avez-vous des questions? Veuillez contacter notre représentant
Davy Reynvoet 0477/35.77.96.