De Kringroepen

Met het oog op de verwezenlijking van haar doel en meer in het bijzonder de bevordering van de opvoeding en de africhting van de Rottweiler en daardoor mede ook het stimuleren van het fokken van de Rottweiler met eerbied voor het karakter dat eigen is aan het ras, acht de BRK-CBR het aangewezen om Kringgroepen te erkennen.

Kringgroepen zijn feitelijke verenigingen die binnen de schoot van de BRK-CBR opgericht worden door – en bestaan tussen – leden van de BRK-CBR en die door de Raad van Bestuur van de BRK-CBR als Kringgroep worden erkend.

Deze verenigingen leggen zich toe op de begeleiding van bezitters van honden van het ras Rottweiler bij de opvoeding en africhting van hun hond(en) en streven in het algemeen naar de bevordering van het gebruik van de Rottweiler als sport- en/of gebruikshond en het bevorderen van de bekendheid van ras en de gebruiksmogelijkheden ervan.

 

Deze feitelijke verenigingen hebben een eigen bestuur en verwerven een eigen patrimonium met eigen activa en passiva en zijn financieel onafhankelijk.
Het lidgeld bedraag: €35,00 

Alle leden van de kringgroep dienen ook lid te zijn van de BRK. 

Indien u interesse heeft om een Kringgroep op te richten, aarzel aub niet en contacteer ons.

Afgevaardigde voor de kringgroepen: Davy Reynvoet 0477/35.77.96.

Heeft u interesse om eens kennis te maken met het reilen en zeilen in deze verenigingen, aarzel dan evenmin en spring eens binnen, met uw hond of het ganse gezin. U zal zeker welkom zijn !!!


En vue d'atteindre son objectif et plus particulièrement de promouvoir l'éducation et la formation du Rottweiler et ainsi d'encourager également l'élevage du Rottweiler dans le respect du caractère inhérent à la race, le BRK-CBR rend opportun de reconnaître des Groupes de Cercle .

Les groupes de cercle sont de facto des associations fondées au sein du BRK-CBR par - et existent entre - des membres du BRK-CBR et qui sont reconnues comme groupe de cercle par le conseil d'administration du BRK-CBR.

Ces associations s'engagent à accompagner les propriétaires de chiens de race Rottweiler dans l'éducation et le dressage de leur(s) chien(s) et s'efforcent d'une manière générale de promouvoir l'utilisation du Rottweiler comme chien de sport et/ou d'utilité et de favoriser la sensibilisation à la race et ses usages.

 

Ces associations de facto ont leur propre conseil d'administration, acquièrent leur propre patrimoine avec leurs propres actifs et passifs et sont financièrement indépendantes.
Les frais d'adhésion est 35,00 €

Tous les membres du groupe circulaire doivent également être membres du BRK.

Si vous souhaitez créer un groupe Circle, n'hésitez pas à nous contacter.

Représentant des groupes du cercle : Davy Reynvoet 0477/35.77.96.

Si vous souhaitez connaître les tenants et les aboutissants de ces associations, n'hésitez pas et venez nous voir, avec votre chien ou toute la famille. Vous serez certainement les bienvenus !!!


Kringgroep Fleurus (Hainaut)

Rue Omer Lison 178, Lambusart
Contact : Chantal Delafontaine
071/81.71.64
dauchant@hotmail.com
trainingsdagen: woensdag vanaf 19:00 en zaterdag vanaf 9:00
entraînements: mercredi à 19:00 et samedi à 09:00

Kringgroep Witven – Beerse (Antwerpen)

Vossenbrugstraat z/n, 2340 Beerse
(voor GPS : nr 28)
Contact : Mario Geerts
0477/40.53.61.
hvwitven0940@gmail.com
trainingsdagen : maandag en vrijdag vanaf 18:30 en zaterdag vanaf 09:30
entraînements : lundi et vendredi à 18:30 et samedi à 9:30

Kringgroep Deinze (Oost-vlaanderen)

Kortrijkstraat thv 65, 9800 Deinze
Contact: Davy Reynvoet
0477/35.77.96.
kringgroepdeinze@outlook.com
trainingsdagen : Woensdag vanaf 18u30
entraînements: mercredi à 18:30

Kringgroep Hasselt (Limburg)

Paalvenstraat 1, 3500 Kiewit (Hasselt)

Contact: Dennis Olaerts
0479/75.92.44.
email: Dennis.olaerts@hotmail.com
trainingsdagen : dinsdag en vrijdag vanaf 19:00 en zondag vanaf 8:00 of 9:00
entraînements : mardi et vendredi à 19:00 et dimanche à 8h00 ou 9:00