Over ons

De V.Z.W. Belgische Rottweiler Klub – of kortweg “de BRK” is een nationaal georganiseerde rasvereniging die zich in het algemeen tot doel stelt te streven naar het behoud en de verbetering van de conformiteit van de Belgische Rottweiler met de FCI-standaard van het ras.

Deze doelstellingen proberen wij te realiseren door o.m. de uitgave van een tijdschrift, de organisatie van lezingen en/of informatieavonden, van selectieproeven, van africhtingwedstrijden of tentoonstellingen maar ook activiteiten waarbij men zijn jonge hond vrijblijvend en buiten elke competitie eens kan laten keuren door een specialist-keurder, enz. …

Vooral hebben wij uiteraard aandacht voor de fok van de Rottweiler en de bij ons aangesloten fokkers moeten een streng reglement naleven dat waarborgen wil bieden m.b.t. de afstamming en de gezondheid maar ook de goede geaardheid van de pups.

Wij bieden onze leden een rijke activiteiten-kalender met voor elkeen heel wat wils en waarbij wij ons net zo goed richten tot de liefhebber als tot de fokker.

Heeft u vragen ? Contacteer ons. Wenst u lid te worden ? U kan zich melden via deze site. Echter, ook zonder dat u daartoe eerst lid dient te worden zullen wij u graag verwelkomen op onze activiteiten. Tot dan.

Vergeet vooral zeker niet geregeld onze Facebook-groep “Rottweilerclub.be” te bezoeken !   Wij gebruiken die pagina immers voor allerlei nieuws, de aankondiging van onze activiteiten, de behaalde resultaten, enz. … .

Voorzitter. 


VZW Belgische Rottweiler Klub – Club Belge Rottweiler is aangesloten bij de KKUSH onder het nummer 647 en is lid van de International Federation of Rottweilerfriends (IFR).